Reserveren? Ga naar onze: Contactpagina

Zalen van de Maasgaarde

De Maasgaarde wordt voornamelijk gebruikt voor het verzorgen van uitvaarten en condoleances,
kaartmiddagen voor ouderen, bejaardengym, yoga-ochtenden, spirituele bijeenkomsten,
oefenavonden voor de verschillende koren en jaarvergaderingen van verenigingen.

De Maasgaarde is te bereiken via het kerkplein van de Sint Jozefkerk aan de Herenweg in Noordwijkerhout.

Voor meer informatie over het huren van de Maasgaarde kunt u contact opnemen met Betty
Heemskerk, telefoon 0252-340352 of mail info@maasgaarde.nl

 

De Maaszaal

 

De Oranjezaal