Reserveren? Ga naar onze: Contactpagina

Doelen

De Maasgaarde en het Hescohonk vallen onder Stichting Beheer van Maasgaarde. Deze stichting heeft ten doel de exploitatie van een gebouw teneinde de pastorale, sociale en culturele activiteiten te stimuleren van permanente of semi-permanente gebruikers en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het stimuleren en meewerken aan de samenkomst van diverse groeperingen (verenigingen, instellingen en anderen).

 

Daarnaast probeert de stichting de exploitatie van het gebouw zoveel mogelijk via Noordwijkerhoutse ondernemers te laten verlopen.